Rehabilitacja po udarze

rehabilitacja po udarze

Udar mózgu stanowi jedną z głównych przyczyn przemijającej bądź trwałej niepełnosprawności u około 80% dorosłych pacjentów. Może ona dotyczyć całkowitej lub częściowej utraty sprawności ruchowej, zdolności odbioru bodźców, porozumiewania się z otoczeniem oraz pamięci i koncentracji. Może też znacząco ograniczać samodzielność bądź możliwość powrotu do pełnionych wcześniej funkcji społecznych i zawodowych. Celem programów rehabilitacyjnych jest odzyskanie utraconych zdolności ruchowych w wyniku przebytego udaru oraz zwiększenie niezależności funkcjonalnej we wszystkich aspektach codziennego życia.

Pobyty z rehabilitacją neurologiczną skierowane są do osób:

  • dotkniętych udarem.

Zabiegi towarzyszące pobytom nakierowanym na rehabilitację po udarze zwykle obejmują*:

  • konsultację z lekarzem neurologiem
  • zabiegi z zakresu rehabilitacji funkcjonalnej – nauki podstawowych czynności życiowych
  • zabiegi fizykalne wg indywidualnych wskazań lekarza obejmujące przykładowo elektroterapię i elektrostymulację
  • masaże lecznicze
  • ważny aspekt stanowi też opieka psychologiczna
  • codzienną kinezyterapię zależną od kondycji pacjenta,
  • naukę rozładowywania przewlekłego stresu (np.arteterapia, trening relaksacyjny, muzykoterapia).

*zakres zabiegów do wykorzystania w ramach każdego pakietu w danej kategorii przygotowywany jest niezależnie, przez co rodzaj i liczba zabiegów może znacząco się różnić pomiędzy pakietami. Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z opisem zakresu rezerwowanego pakietu.