Rehabilitacja kardiologiczna

rehabilitacja kardiologiczna

Od lat główną przyczyną zachorowań w Polsce są choroby serca i układu krwionośnego. Rehabilitacja kardiologiczna to pobyty nakierowane nie tylko na efektywną rehabilitację osób z chorobami serca, lub osób u których występują czynniki chorób sercowo-naczyniowych, ale także tak ważną edukację prozdrowotną. W tej kategorii znajdują się pakiety, które pomogą w rehabilitacji osób z chorobami serca, również takie, które pozwolą wrócić dozdrowia poprzebytych zawałach, operacjach zabiegach kardiologicznych.

Pobyty nakierowane na rehabilitację kardiologiczną to pomoc dla pacjentów:

 • po zawałach serca
 • po operacjach kardiologicznych
 • po angioplastyce tętnic wieńcowych (PTCA, stenty), z wszczepionym stymulatorem rytmu, kardiowerterem – defibrylatorem, po wymianie lub plastyce zastawki/zastawek serca
 • z nadciśnieniem tętniczym
 • z niewydolnością krążenia
 • z zaburzeniami rytmu serca
 • u których występują̨ czynniki ryzyka chorób sercowo- naczyniowych (np.: palenie tytoniu, otyłość́, nieprawidłowa dieta, niska aktywność́ fizyczna, cukrzyca, zaburzenia lipidowe – wysoki cholesterol).

Zabiegi towarzyszące pobytom nakierowanym na rehabilitację kardiologiczną zwykle obejmują*:

 • konsultację lekarza kardiologa
 • badania diagnostyczne chorób układu krążenia
 • kompleksową ocenę ryzyka zdarzeń sercowych na podstawie aktualnych badań,
 • zabiegi rehabilitacyjne ustalonewedług standardów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (model „A”, „B”, „C”, „D”)
 • naukę rozładowywania przewlekłego stresu (np. trening relaksacyjny, muzykoterapia, arteterapia),
 • ćwiczenia gimnastyczne
 • zabiegi fizjoterapeutyczne wskazane przez lekarza
 • konsultację dietetyka, nakierowaną na edukację zdrowotną.

*zakres zabiegów do wykorzystania w ramach każdego pakietu w danej kategorii przygotowywany jest niezależnie, przez co rodzaj i liczba zabiegów może znacząco się różnić pomiędzy pakietami. Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z opisem zakresu rezerwowanego pakietu.

Serce kojarzy się z miłością – a czy Ty kochasz swoje serce? jeśli tak to zadbaj o nie nim będzie za późno! Pod tym profilem znajdziesz pakiety, które Ci w tym pomogą, również takie, które pozwolą Ci wrócić do zdrowia po przebytych zawałach, operacjach na sercu czy zabiegach kardiologicznych.

Dostępne pakiety: