Rehabilitacja neurologiczna

rehabilitacja neurologiczna

Ideą rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie pacjentowi wszystkich funkcji, które zostały utracone w wyniku choroby. Gdy to nie jest możliwe rehabilitant ma za zadanie nauczyć pacjenta innych strategii ruchowych, by radził sobie na co dzień mimo niepełnosprawności. Podczas procesu neurorehabilitacji ważne jest również utrzymanie tych funkcji mózgu , które nie uległy uszkodzeniu. Ich regularna stymulacja ma zapobiegać ewentualnemu pogorszeniu się stanu pacjenta.

Pobyty z rehabilitacją neurologiczną skierowane są do osób:

  • dotkniętych udarem
  • urazem czaszkowo-mózgowym
  • schorzeniami neurologicznymi takimi jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona.

Zabiegi towarzyszące pobytom nakierowanym na rehabilitację neurologiczną zwykle obejmują*:

  • konsultację z lekarzem neurologiem
  • konsultację z fizjoterapeutą
  • zabiegi z zakresu rehabilitacji funkcjonalnej – nauki podstawowych czynności życiowych
  • zabiegi fizykalne wg indywidualnych wskazań lekarza obejmujące przykładowo elektroterapię i elektrostymulację
  • masaże lecznicze
  • ważny aspekt stanowi też opieka psychologiczna.

*zakres zabiegów do wykorzystania w ramach każdego pakietu w danej kategorii przygotowywany jest niezależnie, przez co rodzaj i liczba zabiegów może znacząco się różnić pomiędzy pakietami. Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z opisem zakresu rezerwowanego pakietu.

Dostępne pakiety: