Nałęczów

Nałęczów to kameralne, nowoczesne uzdrowisko nizinne o profilu kardiologicznym. Położone jest w województwie lubelskim, a jego głównymi atutami są swoisty mikroklimat, naturalne wody mineralne z przewagą wodorowęglanu wapnia i żelaza oraz borowiny. Uwarunkowania klimatyczne Nałęczowa, w tym dodatnia jonizacja powietrza powoduje samoczynne obniżanie ciśnienia tętniczego krwi oraz zmniejszanie dolegliwości chorób serca.

Nałęczów przyciąga turystów wieloma atrakcjami. Sercem Nałęczowa jest Park Zdrojowy z pięknym starannie dobranym i pielęgnowanym od 190 lat drzewostanem, który przecina rzeka Bochotniczanka, dopływ Bystrej. Spiętrzona śluzą woda tworzy malowniczy staw z Wyspą Miłości. Park jest miejscem spotkań i spacerów, podczas których można cieszyć się nie tylko piękną przyrodą, ale także niezwykłą architekturą i ciekawymi zabytkami (miasto Nałęczów wpisane jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego, jako zespół architektoniczno-krajobrazowy).

Więcej o Nałęczowie przeczytaj: Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów pierwszym partnerem Zdrojowisko.pl

Profile leczenia oferowane w uzdrowisku Nałęczów

Użytkowników Zdrojowisko.pl zachęcamy do korzystania z ofert dostępnych w uzdrowisku Nałęczów w następujących profilach leczenia: rehabilitacja kardiologiczna, dla seniora, .

Dostępne pakiety