Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia

Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia to unikatowy na skalę światową ośrodek funkcjonujący na bazie najstarszej w Europie żupy solnej. Przy wykorzystaniu naturalnego mikroklimatu podziemnych komór solnych w nowatorski sposób prowadzona jest tam rehabilitacja oraz leczenie różnych schorzeń układu oddechowego.

Dodatkowym atutem Uzdrowiska jest ekologiczna czystość oraz malownicze położenie w okolicach Bochni, najstarszego miasta województwa małopolskiego z około 800 letnią historią. Piękne kompleksy leśne, w szczególności bliskie sąsiedztwo Puszczy Niepołomickiej, a także urozmaicona okolica z jednej strony o charakterze równinnym, z drugiej strony pagórkowatość z pewnością nadają temu miejscu niewątpliwy urok.

Profile leczenia w Uzdrowisku Kopalnia Soli Bochnia

Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia przygotowało dla użytkowników Zdrojowisko.pl pakiety lecznicze w następujących profilach leczenia: , , , .

Dostępne pakiety